Antwoorden quiz

De quiz

 

Het totale gemiddelde van alle goede antwoorden lag op 65%.

 

De vraag (40) omtrent de stand van de molenwieken hadden alle deelnemers goed.

 

Op vraag 9 (over het kruithuis) had slechts 5% het goede antwoord ingevuld.

 

Vragen en antwoorden quiz

 

De groene letter A of B is het goede antwoord.

 

Klik op de dia voor een vergroting.

"De Kom"

Oud-Zevenaar

 

Op deze website krijgt u een beeld van wie we zijn en wat we doen. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van de site, maar de beste manier om kennis te maken met de buurtvereniging is zelf meedoen. Dus lid worden en mee doen aan de activiteiten. Graag tot ziens!

Adres

Buurtvereniging 'De Kom'

Martinusweg 13

6905 AR Oud-Zevenaar

 

U kunt ons op meerdere manieren bereiken. Kijk hiervoor bij CONTACT

 

Het Bingo verhaal van de wolf en de 72 geitjes

 

In dit bingoverhaal zitten de cijfers van 1 t/m 90 verwerkt.

Wi-j gaon beginne…………

Dit sprookje geet over de wolf en de 72 geitjes

Er waren ins 20 olde geiten die samen wel 75 jonge geitjes hadden. Op un dag moest zi-j veur de 8 ste keer het bos in um voer te halen. Moedergeit riep alle 25 geitjes bi-j elkaar en zei, jonges mo-j is effe heure. Ik mot now veur de 9 de keer weg, gillie motte ging rottigheid uuthalen, en als de wolf kump, zeg dan gewoon dat ie 80 keer mot opzouten.

En gillie motten hem ok nie binnen laoten, want dan vreet hi-j ollie 11 keer op. Den vieze rotzak van 59 vermomt zich altied, maor …. an zien rauwe stem en zwarte poten kunnen16 geiten hem herkennen. Alle 87 geitjes zei-je, lieve moeder, wi-j zullen goed op onszelf passen, u kunt rustig weggaon. Toen mekkerde de olde geit nog 13 keer en ging met dat goeie gevuul de deur uut.

Toen de olde geit weg was gingen 19 geitjes mooi spúlle. Alles was veur mekaar totdat er in-ens zo’n 76 keer op de deur werd geboeks. De wolf riep veur de 15 de keer, maak de deur los, ik bun ‘t, ollie moeder van 74, ik heb iets lekkers voor ollie met genomme. Godver… riepen de 2 geitjes, now he-j ’t gedonder in de glazen, wat mot gi-j daor, riepen wel 65 geitjes.

Maak now toch efkes de deur veur mien los riep hi-j, mor de 5 geitjes heurden aan de rauwe stem dat het de wolf was. Wi-j doen de deur niet ópen," riepen de 90 geitjes, gi-j bunt ons moeder ga-nie, die het un veul zachtere stem, o’w stem is rauw. De andere 66 geitjes heurde geliek dat het de wolf was. Wi-j kie-ke wel uut heur, sodemieter mor op, nem o’w tante mor 36 keer in de mailing, gi-j bunt de wolf!

De wolf was niet veur 39 gaten gevange en ging naor het negotie winkeltje van moeder van Alst en kocht daor een groot stuk kaneel van wel 70 cm. Hi-j vrat de kaneel op, en verdomme, zien stem werd zacht. Toen kwam ie terug, klopte op de vú-deur en riep 48 keer dat de geitjes de deur los moesten maken, want de tent zat al die tied nog op 1 slot. Lieve blage zei de wolf, ik bun ut, ollie moeder, ik heb wel veur 38 geitjes wat lekkers met gebracht.

Mor den stomme wolf had veur de 85 ste keer zien zwarte poot op de vensterbank gelegd. Dat zagen de 4 geitjes en zi-j riepen, wi-j doen nie los, onze moeder het geen 24 zwarte poten zoals gi-j, gi-j bunt den vieze wolf. Toen de wolf dat veur de 22 ste keer in de smiesse had ging ie naor de bakkeri-j van Arnold aan de Babberichseweg en zei: Ik heb mien 84 poten kapot, sméér er ins wat brooddeég op.

En toen de tattenbol de 43 poten met deeg had ingesmeérd liep hi-j verder nor de möl van Jan Pienappel en zei, strooi ins wat witte méél op mien 55 poten. De kleine 46 jaorige Jan dacht dat de wolf de zaak wilde vernachelen, hi-j durfde het niet, maor de wolf zei, as gi-j ut niet doet, dan vréét ik den 7 kop van ow op. Jan werd toen bang en maakte de 69 poten alsnog wit.

Hierná rammelde de wolf wel 35 keer op de vú-deur, en zei: doe ópen, kindertjes, jullie lief moedertje van 81 is thuus gekomme en het voor 49 geitjes iets lekkers met gebrach uut ut bos. 12 geitjes riepen, laot ons eerst je 27 poten zien zodat wi-j zeker wetten dat gi-j ons lief moedertje bent. Daarop legde hij veur de 14 keer de peut op de vensterbank en de geitjes zagen toen dat die wit waren. Ooo.. dat zit now wel snor disse keer dachten de 18 geitjes en zi-j maakte de deur los.

Maar wie kwam daor binnen, …de wolf… en die zei, nou hek alle 31 geiten mooi bij de stat genomme, vieze vuile stinkers. 77 geitjes schrokken zich kapot en wilden zich verschuule. 3 geitjes sprongen onder de taofel en in de beddekast, 42 in de kachel en 34 geitjes zochten un schuulplaetske in de keuken. 26 geitjes ginge onder de waskom zitte en de laotste 78 kraope in de kast van de grote hangklok. Maar de wolf sloeg de geiten half munt en vrat ze alle 67 op.

Alleen de 21 geitjes, die in de kast van de klok zaten, bleven mooi zitten totdat de wolf pleite was. Toen de wolf 52 boeren had gelaoten, ging hi-j nor buuten en daor in de gróene wei van 60 hectare ging hej onder de nótteboom liggen, en daor viel ie als ’n os in slaop. s’Avonds kwam de olde geit van 61 weer bi-j de hut. De vúdeur stond wagenwied ópe; 83 taofels, stuule en banken waren umgeflikkert, de waskom lag in 33 stukken op de vloer.

Ok hadde ze alle dékens en wel 88 kussens van ut bed getrokke. De olde geit van 17 zocht haar 63 blagen maor zi-j waren nergens te vinden. Zi-j riep ze nog bi-j de naam, maor niemand van de 32 geiten zei wat terug. Toen zi-j per ongeluk met de kont tegen de klok aanstootte mekkerde 64 jonge geitjes. De jongste van 29 riep zachtjes: lieve moeder, ik zit al 73 uur in de klokkekast. Zi-j haalde hem er uut en het geitje vertelde an heur moeder dat den gluiperd van un wolf was gekomme en de andere 89 geitjes had opgevréten.

De olde geit van 45 nam een end holt met naar buute en liep met het jongste geitje van 86 met nor het hol van de wolf. Doar lag ie dan met de volle pens voor pampus onder een 37 jaor olde nútteboom te snurken alsof het onwéérde met 54 knetterslage. Het olde mins bekiek de wolf van 30 van binne en van buute en zag dat er in zien dikke pens nog iets spartelde. O mijn God, dacht zi-j 53 keer, zolle daor mien blagen nog lévend inzitten, waor hi-j er zo’n 62 van het opgevréten.

Het geitje moest van de olde 58 jarige geit naor huus lope um daor de draod met naold en un grote scheer op te halen. Het old pakte de scheer en knipte de pens van die smérige wolf ópe. Zi-j had nauwelijks un knip gedaon, of daor stak un geit van 79 zien kop al nor buuten en toen zi-j verder knipte sprongen alle 57 geitjes achter elkaar der uut. Want het monster had deur zien gulzigheid alle 50 geitjes in zien gehéél deur geslikt.

Alle 41 geitjes sprongen van gekkigheid in de ronte, hier zin wi-j dan riepen wel 47 geitjes. Maar de olde geit zei, 23 geitjes van ollie hebbe mazzel gehad, anders waren er wel 68 de pineut gewes. Nu motten gillie 71 bakstene gaon zuuken en als hi-j daor onder de nútteboom ligt te snurken, stoppen wij al die keien in zien buuk. Dat had moeder geit niet tegen doven gezegd en wel 6 geitjes slópte un heleboel keien aan en stopten ze in de buuk van de wolf, zi-j stopten er wel 51 keien in.

Toen nei-jde de olde geit de pens weer dicht, de wolf had er niks van gemerkt. Nor 82 uur snurken had de wolf de slaop uut en kwam overeind. Hi-j had van die keien in zien pens een geweldige dróge bek gekrége, en ging nor de put om 56 liter water te zuupen. Mor ut lope ging heel moeilijk, hi-j slingerde van de ene naor de andere kant, de keien in zien buuk klotste tegen elkaar. Uut eindelijk lukte het de wolf um 44 keer bi-j de put te komme.

En ja heur, hi-j ging óver de muur van 10 meter hangen en viel toen met zien dikke pens in de put en verzoap. De 40 geitjes die op de loer lagen en dat zagen gebeuren zongen uut volle borst, de wolf is verzopen, de wolf is verzopen, en de geitjes hadden zo’n schik dat ze met de olde geit wel 28 rundjes om de put danste.

 

 

Buurtvereniging De Kom werkt aan saamhorigheid binnen de samenleving.

Ons idee is de betrokkenheid bij de buurtbewoners te stimuleren. Wij nemen initiatieven om dit te optimaliseren.

Daarom organiseren wij activiteiten voor jong en oud

 

© 2013 - De Kom - Wepdiezainer -.

"Like" Buurtvereniging 'De Kom' op

Facebook en volg ons op Twitter: