Fietstocht

Fietstocht 2017

Verslag

 

Op zondag 20 augustus werd weer de jaarlijkse fietstocht gehouden. Deze keer gingen wij richting Montferland. De route zou je “Rondje Montferland” of “Dorpentoer” kunnen noemen. We hebben die dag ongeveer 43 km gefietst. Er namen 25 personen deel, waarvan drie echte “diehards” en de overige waren wat minder zij hadden namelijk elektrische ondersteuning.

Het vertrek was vanaf het schoolplein van de Brede School Sint Martinus, de start was om 10.30 uur. De weersomstandigheden waren goed, bewolkt, droog en weinig wind, ideaal fietsweer.

Na ongeveer drie kilometer kwam een deelneemster er achter dat haar ondersteuning niet werkte. Na een korte inspectie bleek dat de accu niet goed was aangedrukt en konden we zonder problemen verder. Het was tevens wel een mooie gelegenheid voor een versnapering.

Ter hoogte van de Wehlse bossen (was vroeger heide) stonden Rosalie, Jacquelien en José de groep op te wachten en ze trakteerden ons op koffie met een krentenbol. Daarna gingen we door en langs het bos richting Loerbeek.

Bij Hotel Ruimzicht werd er weer gepauzeerd en kregen de deelnemers een consumptie aangeboden en werden zij getrakteerd op een klein regenbuitje.

Via de Bovendorpstraat (muur van Zeddam, sommigen konden de muur niet vinden) ging het richting Paasberg, Stokkum en Elten.

Na de grensovergang richting Lobith werd op de picknickplaats weer een stop ingelast.

Waar Joop een verhaal vertelde over het rampjaar 1672 en wat er op deze plek had plaatsgevonden.

Voordat wij weer op de pedalen gingen kregen wij nog een appel mee voor de dorst, Lex bedankt.

Via Erfkamelingschap, Herwen en Babberich gingen we terug naar het schoolplein, alwaar de groentesoep van Jacquelien al klaarstond. Na de soep werd er onder het genot van een drankje nog nagepraat over de tocht.

Voor velen nog onbekende wegen en een zeer afwisselende route, wat door de deelnemers zeer gewaardeerd werd. Nog een woord van dank aan Rob, Jacquelien, Rosalie en José.

 

Route

Oud-Zevenaar, Sleeg, Groot Holthuizen, Landeweerdijk, Didam, Plok, (2 knooppunt), (3),

(23), (19), (44), Loerbeek, Kilder, (79), Hettenheuvel, Zeddam, Bovendorpstraat, (76), (85) Hulzenberg, Slangenbult, Stokkum,(10), (25), Elten, (32), Rampjaar, Houberg, (28), Erfkamerlingschap, Herwen, (35), (1). Babberich.

 

Bezienswaardigheden

Hettenheuvel

Er kwamen van oorsprong veel herten in dit gebied voor, vandaar de naam. Vroeger was het Kleefs grondgebied, de naam Kleefsepostweg en de naam Keurvorstenheuvel herinnert er ons aan. De Hettenheuvel speelde vroeger als triangulatiepunt een belangrijke rol voor de landmeetkunde, een steen met het opschrift rd ( Rijksdriehoekmeting) ligt nog altijd op de top. De Hettenheuvel is 92.7 m

 

Zeddam

Zeddam is een oud es dorp, ontstaan als bouwland-enclave in het bos. Het dorp heette toen Sydehem (lage woonplaats als zijnde aan de voet van de heuvel Montferland).

De muur van Zeddam, de Bovendorpstraat. Steilste 300 m: 5.0%

 

Oswalduskerk

De kerk wordt al vanaf 1145 vermeld en vermoedelijk gesticht omstreeks 700.

De kerk is de enige in Nederland die gewijd is aan St. Oswaldus. Willibrordus had een grote verering voor Oswaldus en hij kwam uit dezelfde streek.

De Heilige Oswald wordt meestal afgebeeld met een koningskroon in de hand, een raaf die een ring in de snavel heeft en een duif op het hoofd van Oswald.

Deze kerk heeft een bewogen geschiedenis: zij is viermaal van eigenaar gewisseld.

 

De pomp

In 1959 is de pomp uit Zeddam verdwenen.

In 1981 is de pomp herplaatst via de burgemeester van s' Heerenberg.

De pomp heeft twee uitgangen, de grote was voor de brandweer de kleine voor de mensen.

Het grondwater zit hier 40 meter diep.

 

De Gereformeerde kerk.

De kerk is gebouwd in 1811 nadat de hervormden op oudejaarsdag 1809 te 1600 uur de sleutel van de St. Oswalduskerk moesten inleveren en moesten de kerk overdragen aan de katholieken.

Deze kerk heeft een heel bijzonder orgel.

 

Oud Hollands stoppenwinkeltje Brinks.

In het oude winkeltje (110 jaar oud) was vroeger het gemeentehuis gevestigd.

Voor het winkeltje staat de pastorie.

 

Imminkhuis

Op zondag 29-10-1978 vindt de opening plaats en wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor vergaderingen, cursuswerk maar niet voor feestjes.

Uit de rente van de nalatenschap van dominee Immink is het dorpshuis ge¬bouwd.

 

Kerkentuin

Naast het Imminkhuis ligt de kerktuin. Een kerkentuin met alleen planten met een religieuze naam.

 

De Rosmolen

Deze is in 1546 gebouwd.

De molen werd aangedreven door paarden, die de boeren zelf mee moesten nemen.

Zodat ook bij windstilte gebruik kon worden gemaakt van het maalrecht.

Ook werden er blinde paarden vanuit de mijnen gebruikt als ze zonder oogkleppen te lang rondjes draaiden werden ze dol. De combinatie met de torenmolen is vrij uniek.

 

Torenmolen

De molenbelt bij Zeddam behoort tot het uiterst zeldzaam type Torenmolen en de enige molen die nog in oorspronkelijke staat is bewaard.

Deze is voor 1441 gebouwd en is de oudste van ons land. De muren zijn 1.50 tot 1.75 m dik

De molen behoorde tot de bezittingen van de heren/graven van den Bergh, die het wind en maalrecht bezaten.

Het was een dwangmolen wat inhield dat de boeren uit de omge¬ving verplicht waren het graan op deze molen te laten malen.

Een brede strook wordt vrij van bomen gehouden en kunnen evt. gekapt worden.

 

Museumboerderij Gildekoat

Dit is een kaatstede of daglonershuisje van het bosrandtype.

Hierin is te zien hoe een eenvoudig arbeidersgezin rond 1875 woonde en leefde.

 

Paasbult

Men vermoed dat ze in vroegere tijden gebruikt zijn om met Pasen paasvuren te ontsteken om de kou van de afgelopen winter te verjagen. De Paasbult is een heuvel bij Zeddam, waar op 4 mei 1953 het Zeddamse oorlogsmonument werd onthuld.

 

Hulzenberg

De naam is afkomstig omdat er vroeger veel hulstbomen stonden.

Na de pittige klim kun je genieten van een prachtig uitzicht over de wijde omgeving. De Hulzenberg heeft een hoogte van 82,4 m boven NAP en de toren zelf is 21 meter hoog. Je kijkt helemaal uit van de Veluwezoom tot Elten en verder!

 

Slangenbult

Een dertig meter hoge zandduin, het heeft zijn naam te danken aan de hazelworm (Stokkumse slang) die hier veelvuldig voorkomt. Men heeft rechts van het pad een corridor aangelegd voor o.a. de hazelworm, mede om bij mooi weer, zich te kunnen opwarmen.

 

Elten

In het kader van de grenscorrectie op 23 april 1949 werd Elten geannexeerd. Eltenaren merken de overgang meteen in hun geldbuidel, de kosten voor levensonderhoud werden lager. Boter, meel, eieren, groenten, koffie thee en tabak zijn goedkoper.

De AOW komt er voor hun en de oudere "trekken” vanaf het eerste moment van Drees.

Het verwoeste Elten profiteert van de Nederlandse wederopbouw¬mentaliteit. De zwaar geschonden Romaanse St. Vitus kerk wordt in opdracht van Monumentenzorg gerestaureerd. Er komt een gigantische toeristen stroom op gang.

Toen Elten op 1 augustus 1963 weer Duits werd staat bekend als de legendarische Butternacht. Want alles wat op 31 juli 1963 gekocht is hoeft niet bij de douane aangegeven te worden. De Duitsers kochten goedkope koffie en boter.

De wegen werden stuk gereden zoveel vrachtwagens vol boter, koffie, sigaret¬ten en melk kwamen naar Elten. Elke ruimte was volgestouwd.

De volgende dag stond alles in Duitsland, er was geen grens gepasseerd, dus werden er ook geen invoerrechten te worden betaald.

 

Houberg

Een kleine enclave in Duitsland.

Er heeft een stijfselfabriek gestaan. In de oorlog was er een kruitfabriek gevestigd.

 

Rampjaar

De overtocht op 12 juni 1672.

Nederland werd aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen. In plaats van door de Zuidelijke Nederlanden te trekken, trok het Franse leger via de gebieden van Luik en Keulen naar de Rijn. Hierdoor werd de sterke vesting bij Maastricht gemeden. De Fransen lagen ingekwartierd rondom de Eltenberg met 150 duizend man. De weersomstandigheden bleken van groot belang voor het verloop van de strijd. Het voorjaar van 1672 was in West-Europa uitermate droog. Het was voor vijandelijke troepen vanwege de lage waterstanden in de rivieren en kanalen namelijk niet al te moeilijk om deze waterwegen over te steken.

De Fransen kregen hulp van Jan Peeters een boer en veerman uit de omgeving die zich had laten uithoren in een kroeg te Emmerich, hij heeft de Fransen gewezen op een doorwaadbare plaats in de rivier. Op 12 juni stond het leger onder aanvoering van Condé tussen Lobith en Elten, klaar om de Rijn over te steken.

Dat geschiedde als volgt,

Als eerste staken twee rijen paarden met ruiters de rivier over om de stroming te breken en tegen te houden, zodat de overige ruiters gemakkelijker konden oversteken. Dit ging echter niet zonder gevolgen, veel soldaten kwamen in het water terecht, hun kleding een laarzen werden vol gezogen met water en het werd dan loodzwaar om de overkant te halen. Ongeveer 70 soldaten verdronken.

De lijken dreven af en kwamen langs Oud-Zevenaar, veel mensen uit Oud-Zevenaar en Ooy gingen op het tumult af en liepen richting de rivier en zagen de verdronken Fransen, haalde ze uit het water.

Men ontdeed het lijk van zijn uitrusting en kleding, men gooide het lijk weer in de rivier en na het drogen van de kleding gebruikte men het of maakte er andere kledingstukken van. In die periode kon je in Oud-Zevenaar en Ooy hele gezinnen en families rond zien lopen in rode witte en blauwe kleding en met mooie laarzen. Ook had men voldoende geweren om op jacht te gaan.

 

Erfkamerlingschap.

Vroeger behoorde het grondgebied tot Huize Aerdt. De naam dankt het, door vererving. Het Erfkamerlingschap ligt ingesloten tussen twee strangen. Drie eeuwen geleden

was het een eiland in de rivier. Dit gebied is in 1978 door Staatsbosbeheer aangekocht.

 

Huis Aerdt

Huis Aerdt werd in 1652 als havezate gebouwd op de plaats van het slot ter Cluse (1300) dat in de 80-jarige oorlog is verwoest. Het huis omvat een rechthoekig hoofdgebouw met schilddak en haaks daarop staande zijvleugels. Dit huis werd tot 1881 bewoond door van Hugenpoth.

In 1961 in vervallen toestand overgedragen aan de St. Vrienden der Gelderse kastelen.

Van 1972 tot 1990 was het kantoor voor het polderdistrict Rijn en IJssel.

 

Camphuysen

Camp is het Keltische woord voor toevluchtsoord en is omringd door een oude cingelgraft ook wel aangeduid met Herde naar de van Heerde, die er eeuwen gezeteld hebben, vandaar de geslachtsnaam Ter Heerdt.

Om het huis ligt een brede gracht, die vroeger veel groter is geweest. Nu staat er alleen nog de linkervleugel.

 

Egelwaai.

Wordt reeds in 1583 genoemd.

Zowel links als rechts van de weg.

 

Liemerse overlaat.

In 1809 verlaagde koning Lodewijk Napoleon de Liemerse dijk bij de havezate Camphuysen over een afstand van 3100 ellen (2260 m).

De ingezetenen waren hierop tegen en in 1809 werd hun verzoek afgewezen.

In 1811 werd de Liemerse overlaat aangelegd, die 1 meter lager was, om Stalbos , Pleuniswaard en kaasmakerij heen. Toch werd de situatie te belastend ervaren en werd de dijk in 1852 op bandijk hoogte gebracht.

 

Joop

 

 

Fietstocht 2016

Kronkels over de fietstocht van 22 mei 2016.

De IJsselroute.

 

Zondag 22 mei was het weer zover, de jaarlijkse fietstocht stond op het programma van de buurtvereniging. Er hadden zich 20 personen ingeschreven voor deze tocht, die richting de IJsselvallei ging, langs de Oude IJssel en door de uiterwaarden met prachtige vergezichten op o.a. de stuwwallen van de Veluwe. De weersvoorspellingen waren niet zo geweldig en velen hielden angstvallig buienradar in de gaten. Om half elf stond toch iedereen op het schoolplein. Joop heette ze van harte welkom en hoopte dat de weergoden ons goed gezind zijn en gaf een korte omschrijving van de route. Via de fietssnelweg ging het richting Westervoort, de brug over en daarna rechtsaf het spoorwegviaduct onderdoor, de Pleyweg over en de dijk volgend tot de Lathumseveerweg. Net na de boerderij/veerhuis, de Steenwaard stonden op de picknick plaats bij de IJssel Jacqueline en José om voor de catering te zorgen. Ter plekke kregen we een uitvoerige uiteenzetting over het gebied en het pondje dat daar gelegen had, die voor de verbinding zorgde tussen Lathum en Velp. Tevens werd er een verhaal verteld over de “Ïesselkatten”. Dat waren wilde katten uit de omgeving, die op een gruwelijke en lugubere manier de verdrinkingsdood tegemoet gingen in de IJssel. Het waterniveau van de IJssel verkleurde en steeg ter plekke door de vele wildplassers. Tevens konden we genieten van de passerende schepen. Na de koffie en de krentenbol werden we getrakteerd op een lekkere appel, gesponsord door Lex (Lex bedankt). Daarna vertrok de stoet, die hoofdzakelijk bestond uit fietsers die gebruik maakte van ondersteuning, petje af voor diegene die geen ondersteuning hadden of gebruikte. Onder het viaduct bij de Steeg aangekomen werd de eerste dropstop gehouden en had men de gelegenheid om het regenpak aan te trekken. De tocht werd voortgezet richting Rheden, langs het bronzen beeld van Simon Carmiggelt en zijn vrouw, bij de stoplichting gingen we rechtsaf. De snelweg onderdoor richting de Havikerwaard over het nieuwe fietspad dwars door de uiterwaarden richting Doesburg. Aan de kade werd een consumptie genuttigd nadat eerst een grote zwarte stinkende hond van het terras werd verwijderd. Toch waren tot nu toe de weergoden ons goedgezind op een klein miezerig buitje na dat we moesten trotseren. Ook nu weer werd buienradar gevolgd, we moesten nu wel fort maken want er kwamen fikse buien aan richting Oud-Zevenaar. Dus werd er snel afgerekend om te kunnen vertrekken, echter bleek dat iemand zijn fietsensleutel te goed had opgeborgen en uiteindelijk terugvond in de brillenkoker. Onderweg kregen wij spontaan een uitgebreide uitleg over “hoe je niet over een wildrooster moet fietsen”. En mede door nog een dropstop kwamen wij niet droog aan in Oud-Zevenaar. Door het slechte moest er geïmproviseerd worden om iedereen in de gelegenheid te stellen om droog de welverdiende Jacquelinesoep (met veel ballen) te nuttigen. Onder het genot van een drankje werd nog gezellig nagepraat over deze tocht en werden er sterke verhalen verteld over o.a.:

- het struinen en kattenkwaad uithalen op de Gelderseward ;

- als je bij rouw en trouw diensten moest “dienen”, je een end moest sjouwen van school richting de kerk en zodoende legaal kon spijbelen;

- de anekdote van de “misselijke” dienaar die ’n gulden uit het collectemandje haalde en ervan snoep kocht voor de misdienaars.

Al met al een zeer geslaagde fietstocht die zonder strubbelingen “verlopen” is.

 

Jacqueline, José en Rob bedankt voor jullie inzet.

 

Joop.

 

Fietstocht 2015

 

 

Fietstocht de (Oude) IJsselroute.

 

Verslag van de fietstocht.

Dit keer werd er een fietstocht georganiseerd van 42 km door Rob en Joop. Op zondag 17 mei was het weer zover, om 10.30 uur stonden 18 personen met hun fietsen (al dan niet met ondersteuning) op het schoolplein gereed om te vertrekken. De deelnemers met gewone fietsen, dus nog zonder ondersteuning kregen wel veel ondersteuning van hun mededeelnemers. Zij hebben het aangedurfd om toch maar aan deze tocht mee te doen.

De weergoden waren ons goed gezind, het was uitstekend fietsweer alhoewel het windkracht 3 en soms 4 was.

We fietsen richting Greffelkamp en door een glooiend landschap richting Achter-Wehl oftewel Nieuw-Wehl, daar was het gezellig druk vanwege een rommelmarkt met 70 kramen. Bij de rooms-katholieke parochiekerk, Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand,werd niet voor niets de eerste pauze gehouden. Waar Jaqueline en José (Onze-Lieve-Vrouwen) voor ons klaar stonden om ons van koffie, een krentenbol, chocolaatjes en dropjes te voorzien. Ook een fan van de chocolaatjes ( waarschijnlijk een bewoner van Fatima) was niet weg te slaan. Na de kerk kwamen we langs de korenmolen Bernadette uit 1861 en gingen richting Laag-Keppel om dan, met een fikse tegenwind, langs de Oude IJssel richting Doesburg te fietsen. Na Philadelphia (ook een zorginstelling) kwamen we onze verzorgsters weer tegen en kregen een appel voor de dorst (gesponsord door Lex Hendriks) en konden we tevens onze dorst lessen met hapjes en drankjes. Hier troffen we een fan aan met een hond, die niet weg waren te slaan. Daarna gingen we door de Zweekhorst richting Oud-Zevenaar waar onze twee dames ons weer stonden op te wachten met een lekker kopje soep met stokbrood. Onder het genot van een drankje werd er nog nagepraat over deze mooie tocht en vele andere zaken die in het kerkdorp van Oud-Zevenaar speelden.

 

 

Beschrijving van de route.

Vertrekpunt van het schoolplein van de Brede School Sint Martinus, richting Oud-Zevenaarseweg, door het centrum van Zevenaar, Kerkstraat, Marktstraat, Grietsestraat. Bij ING-kantoor li, op de rotonde de eerste afslag Oude Doesburgseweg, bij T splitsing re Noordeinde deze weg blijven volgen tot het viaduct van de Grietse Poort (A12), na het viaduct li, dan re de Doesburgseweg blijven volgen.

De eerste weg re na de vuilstort (van Gansewinkel)de Greffelkampseweg in wordt Foxheuvelstraat. Daarna Manhorst weg, bij t-splitsing re de Greffelkampseweg, daarna li, Loilderhofweg dan bij t –splitsing re Oude Maatsestraat dan li Doesburgseweg, bij kruising re Truisweg( Monseigneur Hendriksenstraat wordt Nieuw Wehlseweg. Pauze bij de kerk in Nieuw Wehl.

Bij de kruising recht door , dan li de Kerkhofweg in , bij kruising recht door de Kerkhofweg blijven volgen, bij kruispunt re Doesburgseweg.

Bij de rotonde de N813 volgen ri Doetinchem, Broekhuizerstraat.

Bij rotonde de N 814 richting Laag Keppel volgen ( Keppelseweg). Bij rotonde recht door de N 814 blijven volgen.

Voor de Oude IJssel li af deze dijk blijven volgen tot (2 km) voorbij Doesburg.

( op een gegeven moment li af IJsselweg, volg de knooppunten 29 en 37 en weerde dijk op)( Steek bij Doesburg de Didamseweg over,let op)

De provinciale weg oversteken (LET OP) en li af, bij kruising re Mariendaalseweg. (Pauze).Na de bocht de eerste straat re Kruisstraat bij T-splitsing re, Broekzijdestraatbij kruising li Zevenaarseweg.

Daarna dezelfde weg terug naar Oud- Zevenaar. ( Zevenaarseweg, Doesburgseweg, Noordeinde, Oude Doesburgseweg, Grietsestraat, Kerkstraat, Oud- Zevenaarseweg, Martinusweg).

 

 

Rob en Joop.

 

Fietstocht 2014

 

 

Dit keer werd er weer eens een foto puzzel fietstocht georganiseerd van 34,5 km.

Kruisweg.

De route kreeg de naam kruisweg daar we onderweg enkele kruisbeelden, een Mariakapelletje en wat heuveltjes tegen zouden komen (een kruis was inmiddels weg) .

Op zondag 25 mei om 11.00 uur stonden 33 personen met hun fietsen (al dan niet met ondersteuning) op het schoolplein gereed om te vertrekken.

Zij hebben het kruis aangenomen om toch maar deel te nemen aan deze tocht, ze hadden allemaal toch al drie kruisjes achter de rug. De weergoden waren ons goed gezind, het was uitstekend fietsweer. Met een soort van kruis of munt werden vijf groepen gemaakt, die om de vijf minuten vertrokken.

 

Route.

De route ging via de Oud -Zevenaarsedijk, richting Babberich en via Elten richting Stokkum via het betonnen fietspad kwam men bij de pauzeplek aan. Waar José en Joop met koffie, thee en krentenbollen en een aantal andere lekker dingen, de groepen stonden op te wachten. (met dank aan bakkerij Godschalk). Voordat de groepen weer vertrokken werden ze nog voorzien van een lekkere appel, de appels waren aangeboden door Lex Hendriks. De groepen vertrokken toen richting Loerbeek waar het goed vertoeven was op het zonnige terras van de Dèèl. Na de consumptie ging de route via Babberich richting schoolplein van de brede school St. Martinus. Waar men zich verzamelden rondom de grote plataan, waar nog lang werd nagepraat over deze kruisweg onder het genot van een drankje en een kop soep. Voor sommigen was het echt een kruisweg want ze moesten het opboksen tegen al dat “ondersteunende” geweld.

 

Puzzel.

Eén van de opdrachten was om de groep een ludieke naam te geven.

De namen van de groepen waren; “Kombijdekomfietsers”, “Hemadojathea”,”Óldtimers”, “Fahrradfreundinnen”en “Roosje en de Dalton’s”. Enkele groepen hebben kunnen profiteren van de kennis van een Eltense stadsgids.

Het bleek dat de "Oldtimers" de meeste vragen goed hadden, waaruit blijkt dat ze nog geen ‘alzheimers’ waren.

De deelnemers vonden het allemaal een leuke en afwisselende tocht.

 

Joop.

 

 

Fietstocht 2013

 

Fietsliefhebbers hebben gebruik gemaakt van de jaarlijkse fietstocht van de buurtvereniging die gehouden werd op Hemelvaartsdag 9 mei . Dit keer hadden zich 27 personen aangemeld om deel te nemen aan de drie pontjesroute. Wij staken drie keer een rivier over en wij kwamen langs de Klompenwaard, de Gendtsewaard en de Lobberdensewaard. Alleen in Millingen kwamen wij een echte waard tegen.

Het vertrek was vanaf het schoolplein van de Brede School Sint Martinus (A en K) , de start was om 10.30 uur. De weergoden waren ons goed gezind met zonnig en droog weer en we begonnen met de wind tegen wat niet hinderlijk was.

Op naar de pont van Pannerden en aldaar de dijk op richting Hulhuizen, voorbij de Camping linksaf de Gendtsepolder in. Voor velen een onbekende route wat door de deelnemers zeer gewaardeerd werd. Onderweg werden wij door José en Jacqueline ontvangen met koffie, krentenbol, koek ( die ging er in als koek), koekjes en chocolaatjes. Bakkerij Godschalk bedankt. Rob zat nog te twijfelen of hij zijn lange broek moest uittrekken. Iedereen scandeerde: “Broek uit, broek uit”. Voordat wij weer op de pedalen gingen kregen wij nog een appel mee voor de dorst, Lex bedankt.

Terug richting tweede pont van de Kieviets veerdienst kwam de oversteek naar het Colenbranderbos alwaar men kon genieten van de rust en de natuur. Bij de Gelderse Poort werd ons nog een versnapering aangeboden waarna wij het derde pontje richting Pannerden opgingen ( sommige kregen al het heen en weer). Via het centrum van Pannerden gingen wij weer richting het schoolplein, alwaar de welbekende soep stond te wachten die door Jacqueline was gemaakt. Ook had zij samen met José het e.e.a. al klaargezet. Na de soep werd er nog geborreld. En om plus minus 17.30 uur was de koek op. De tocht was 33 km lang en het was gesneden koek en zeer de moeite waard.

 

Jan.

 

Als u de deze tocht (als)nog wilt gaan fietsen, volgt hier de routebeschrijving en wat u allemaal tegen komt.

 

De Drie Pontjes route

Zie deze fietstocht als een flora-fauna fietsroute van ongeveer 33 km. U komt in de uiterwaarden langs de Rijn en de Waal. Wij steken drie keer de rivier over met en pontje.

U komt in de Klompenwaard, de Gendtsewaard, Millingenwaard en de Lobberdensewaard, alleen in Milligen komen we een echte waard tegen waardoor deze tocht zeer de moeite waard is.

 

Route

Het startpunt is het schoolplein van de brede school Sint Martinus te Oud-Zevenaar u gaat richting Pannerden en dan richting Doornenburg. U gaat met de pont over het Pannerdenskanaal en u houdt twee keer links aan, langs het café restaurant Rijnzicht, u volgt de weg rechtsaf de Waaldijk op. Volg de Waaldijk tot aan de camping Waalstrand. Voorbij de camping links af, de Polder in. Na de steenfabriek De Zandberg kunt een korte wandeling maken tussen de Waal en het Vossengat, ga daarvoor links af het onverharde wandelpad op richting de Waal. Vervolg daarna de fietstocht. U gaat rechtsaf de Waaldijk weer op en vervolg deze weg tot de afslag richting voetveer. Aan de overzijde van de Waal gaat u links af. Op de Rijndijk links de dijk volgen tot het pontje bij Millingen. Aan de overzijde gaat u links en volg de borden Pannerden, na de steenfabriek gaat u rechts en op de dijk bij Pannerden rechtdoor, voor de kerk in Pannerden gaat u rechtsaf richting Zevenaar. Bij de Oliemolen rechts de dijk op en dan rechts aanhouden richting Oud- Zevenaar.

 

B) Het Berghoofse veer

Tot en met 1972 konden we tussen Oud- Zevenaar en Pannerden alleen maar gebruik maken van het Berghoofse veer. In de buitenbocht van de rivier werd een krib aangelegd, die al in 1526 het Bergse Hoofd werd genoemd. De naam komt van de Heerlijkheid Bergh omdat deze in Pannerden het veerrecht had.

Het Berghoofse veer- en trekpondje dateerde al van voor 1614. Er kwam verandering in het kabelpondje toen in 1707 het Pan¬nerdens kanaal gereed kwam.

Uit archiefstukken (uit 1855) blijkt dat de Oude Rijn nog een openverbinding had met de Rijn. Als bijna stilstaand water is de rivier zeer modderachtig en in de zomer bijna geheel bezet met waterplanten.

Het natuurgebied kent een ongekende schoonheid aan flora en fauna.

In 1972 werd er de brug geopend , de betonnen brug is 42 meter lang en 6 meter breed.

Het betekende het einde van het Berghoofse veer.

De idyllische plek waar het pondje gevaren heeft is nu 50 meter verwijderd van de brug, het vertelt ons nog iets van de woelige jaren.

 

C) Pannerdenskanaal.

Al rond 1300 waren in de Gelderse Poort al dijken aangelegd, om mensen in dorpen en steden te beschermen tegen overstromingen. Het Pannerdenskanaal werd gegraven om de waterverdeling over de Rijntakken beter te regelen. En vanaf einde 19de eeuw werden kribben aangelegd. Doordat de Rijn steeds minder water ontving lag het scheepvaartverkeer soms geheel stil en er ontstonden op sommige plaatsen doorwaadbare plekken.

Toen werd er vanaf Kandia tot vlak bij de Waal een defensiekanaal gegraven. (retrachement)

De Waal is de drukst bevaren rivier van Europa.

 

D) Sterreschans. (1742 – 1868)

Het splitsing punt van Waal en Rijn bij het fort Schenkenschans was door de aanleg van het Pannerden Kanaal kilometers westwaarts verschoven. Het gebied rondom Schenkenschans was aan het verzanden, het fort verloor zijn verdedigingsfunctie en werd in 1704 opgeheven.

In 1742 werd een nieuw fort gebouwd op de nieuwe splitsing,

het zeshoekige fort Sterreschans, waarbinnen een zelfstandig verdedigingswerk ( reduit). De resten zijn nu nog te zien nabij het Pannerdenseveer.

Voor een betere waterverdeling werd een lange pier aangelegd de dam de "Kop van Pannerden".

De noodzaak van de bouw van het fort was dat men bang was dat de vijand de Rijn zou afdammen zodat er geen water meer door kon, en men daardoor geen land onder water kon zetten rondom Utrecht (Inundatie)

 

E) Fort Pannnerden.

Ook wel pantserfort genoemd is gebouwd van 1869 tot 1871.

De zeven betonnen bunkers worden ook wel stekelvarkens (rivierkazematten) genoemd, deze zijn in 1939 gebouwd.

Op de dam, een zogenaamd 'schephoofd' op de 'Kop van Panner¬den' werd een fort gebouwd (Fort Pannerden) om een aanval vanuit het Oosten te kunnen afslaan, op het separatiepunt van Rijn en Waal.

De opvolger van Schenkenschans, het Retranchement en de Ster¬reschans, die de hogere eisen van fortificaties niet meer konden waarmaken.

Het doel van het sperfort was te voorkomen dat men de Rijn zou afdammen, waardoor de Hollandsche waterlinie droog zou vallen, het beheersen van de scheepvaart en het legeren van troepen.

Een oerdegelijk bouwwerk, hoge muren met kleine raampjes.

Het complex is 2,6 ha groot, terwijl het gebouw 70 x 75 m is, waarin op 3 verdiepingen in totaal 124 vertrekken zijn. Dit alles is omgeven met een diepe gracht en muren zijn plaatselijk 2,6 m dik, het plafond bestaat uit 3 lagen baksteen, ruim 80 cm dik.

Het trapeziumvormige gebouw heeft uitbouwen op de hoekpunten.

Op de hoekpunten zaten kleine halfronde caponnières (gemet¬selde uitbouw).

Bij de verbetering van het fort werd het e.e.a. vervangen door een moderne pantserconstructie, na de verbouwing sprak men van een pantserfort.

In 1939 werd het fort als onbruikbaar geacht en verschillende onderdelen werden verplaatst of gesloopt( 70 ton schroot). Het fort had geen schijn van kans tegen de Duitse overmacht en op 11 mei 1940 om 19.30 uur werd het fort overgegeven.

Van 31 mei 1965 tot 1 jan. 1988 werd het beheerd door de Dienst der Domeinen, daarna ging het over op S.B.B. Vanaf 15 sept.1969 staat het fort Pannerden te Doornenburg op de lijst van beschermde monu¬menten.

Op het fort ligt de wereld aan je voeten, vanaf de hoge wallen heb je een schitterend uitzicht over de rivieren.

 

F) De Klompenwaard

Langs de noordoever van de Waal ligt op de splitsing van Waal en Pannerdens Kanaal de Klompenwaard. De Klompenwaard is in 2000 helemaal op de schop gegaan en heeft een heel ander uiterlijk gekregen. Van een doorsnee graslanduiterwaard is het gebied veranderd in een reliëfrijk hoogdynamisch rivierenlandschap.

Vanaf de wallen van het fort kijk je over de top van de Nederlandse Rijndelta, een magnifiek uitzicht! Ook is het een mooi oriëntatiepunt voor de Klompenwaard zelf. In het zuidoosten ligt de Pannerdense Kop; in het oosten (aan de overzijde van het Pannerdens Kanaal) de Aalscholverkolonie van de Lobberdense Waard; in het zuiden (aan de overzijde van de Waal) de Millingerwaard en naar het noorden kijk je uit over de Klompenwaard zelf,met op de achtergrond het fantastische Kasteel Doornenburg. Vanaf het fort zie je in de Klompenwaard van west naar oost een steeds hoger wordend rivierduin, ruige droge graslanden, een nevengeul en plassen met slikkige oevers en als laatste de hoogwatervluchtplaats voor de Koniks en Galloways die hier grazen.

Bij het fort is het goed vogelen. Kauwen, Holenduiven, Zwarte Roodstaarten, Bergeenden en Kerkuilen broeden op en in het fort. Braakballen van Kerkuilen kun je regelmatig op wallen vinden, vooral onder de houten hekken. Over het fort zie je regelmatig groepjes Aalscholvers en Blauwe Reigers vliegen op weg naar de broedkolonie in het moerasbos aan de overkant en 's winters op weg naar de slaapplaats in de Millingerwaard.

Op de Pannerdense Kop en op het rivierduin achter de nevengeul broeden veel Veldleeuweriken en Graspiepers. In de winter kun je hier allerlei kleine vogels vinden die de zaden in de ruigtes opeten. Er zitten dan groepjes met Kneu, Putter, Veldleeuwerik, Rietgors en soms zelfs Europese Kanarie.

In de steilwanden langs de nevengeul broeden Oeverzwaluwen en Kleine Plevieren lopen op de slikkige oevers. In de trektijd zitten er allerlei steltlopers en eenden. Langs de ondiepe plassen broeden regelmatig Kluten en Kleine Plevieren en ook hier zitten steltlopers zoals Bos-, Zwarte en Groenpootruiter, Bontbekplevier, Zilverplevier, Kleine Strandloper en Krombekstrandloper.

In de winter vriezen de nevengeul en de plassen niet snel dicht en hier zitten dan veel eenden en ganzen. Boven de ruigtes in het hele gebied zwerven vooral in de winter roofvogels zoals Blauwe Kiekendief, Buizerd en Torenvalk.

Behalve voor vogelfanaten is de Klompenwaard ook een plantenparadijs. Zeldzame stroomdalplanten als Grote Centauri, Hongerbloempje, Brede ereprijs, Tripmadam, Duifkruid en Beemdkroon groeien op of bij het fort en op het rivierduin. Op de oevers van plassen, nevengeul en rivier vindt je allerlei bijzonder soorten en rare soorten van Druifkruid en Slijkgroen tot Tomaat en Blauwe winde.

Konikspaarden.

In 1999 is men begonnen met extensieve jaarrond natuurlijke begrazing door galloways runderen (15) en 20 Konikspaarden. Indien geen begrazing dan zou het gebied vol staan met hardhout ooibos (eiken-meidoorns). Wilg, Els en Populieren groeien in natte omstandigheden. Berk en Grove den op droge plekken.

De runderen eten het halflange gras af en banen een weg voor de paarden die van korter gras houden.

Konikspaarden (Konik = Pools voor klein paard) stammen af van de tarpan (wild paard). Het hele jaar door leven ze buiten; zelf zorgend voor bescherming of verkoeling, hun eigen kostje bij elkaar grazend. Ze leren razendsnel om optimaal gebruik te maken van hun leefomgeving. Koninks kunnen 25 tot 30 jaar oud worden. Ook al lijkt een oude konik nog een taaie knol, is het gebit op, dan loopt het leven onherroepelijk ten einde. Kenmerken zijn: een aalstreep over de rug, witte oorpunten, zwarte strepen op de hals (ezelsboeg) en zwarte strepen op de benen. De kudde bestaat uit een dominante hengst (leidhengst) en de stamoudste merrie met nakomelingen vaak een aparte hengsten kudde. De draagtijd is 335 dagen.

Bij hoogwater en voedsel gebrek worden ze bijgevoerd met 4 kg hooi per volwassen dier per dag.

Sociale kuddes.

Hun natuurlijk gedrag is afgestemd op het leven in een groep met leiddieren, harems met jongen, beschermende hengsten en stieren.Voor veel mensen vormt een ontmoeting met de kuddes het hoogtepunt van de tocht. Het natuurlijk gedrag van de dieren laat zich daarbij het best op enige afstand bekijken. In de sociale kudde voelen de dieren zich op hun gemak. Koniks, galloways en hooglanders hebben bovendien een rustig karakter en ze zijn gewend aan het publiek.

 

Door de Waalbedding stroomt zo’n 2.500 kub water per sec., bij pieken 18.000 kub per sec. Tweederde van het Rijnwater stroomt door de Waal, eenderde door het Pannerdenskanaal. N.a.v. de hoogwaterpieken in 1993 en 1995 is er in 1998 een nevelgeul gegraven.

 

G) De Gendtse Waard

De Gendtse Waard is een uiterwaard gelegen aan de noordoever van de Waal. Het gebied is te verdelen in een klein onbekaad en een groot bekaad gedeelte.

In de omgeving liggen een aantal strang restanten en oude kleiputten. Op de oeverwal zijn veel huizen te vinden en een Moderne steenfabriek.

Er moeten maatregelen genomen worden om het hoogwater snel af te kunnen voeren tegen overstromingen. Er worden geulen gegraven en het hele terrein zal begraasd worden door koeien.

Het vossegat.

Dit is een oude zandafgraving, het zand is hier erg diep gewonnen. Tussen de plas en de Waal is een rivierduin ontstaan met veel soorten planten.

Op de slikkige oevers zijn kleine plevieren, grauwe ganzen, nijlganzen, kievieten, eenden, kuifeenden en kluten te zien.

 

H) Schepen op de Waal.

De grote rivieren zijn belangrijk scheepvaart routes. Vanaf Rotterdam is het drie dagen varen Mainz. Op de Waal varen gemiddeld 450 tot 500 schepen per dag.

De borden met een getal erop geven de kilometers aan tot aan Basel.

Verkeerstekens, aan de groene en rode (roodoranje) driehoekige borden aan weerszijden van de rivier kan een schipper de loop van de rivier aflezen. Borden aan de linkeroever zijn groen, de punt wijst naar boven. Aan de rivierkant van de rode borden zijn ook de boeien rood. Alle schippers werken met radar.

De boordlichten zitten naast de stuurhut, groen aan stuurboord (rechts als je naar de voorkant kijkt) rood aan bakboord

Schipper mogen links of rechts varen, diegene die tegen de stroom opvaart bepaalt hoe er gepasseerd wordt. Geladen schepen varen het liefst door de buitenbocht, waar de stroming het sterkst is. Tankschepen met een gevaarlijke lading heten kegelschepen. Ze hebben 1,2 of 3 blauwe driehoekige kegels. De kegels zijn gestapeld.

1 = brandbare lading b.v. benzine

2 = giftige lading b.v. ammoniak

3 = ontplofbare lading b.v. munitie.

Een tankschip zonder kegel is leeg of vervoert ongevaarlijke lading.

 

I) Het Colenbranderbos

Is eigendom van Staatsbosbeheer, het is een stukje hardhoutooibos, wat in Nederland zeer zeldzaam is geworden.

Kenmerkend voor hardhoutooibos zijn eiken, essen, meidoorns en klimmers als hop en bosrank (de wilde clematis). Anders dan zachthoutooibos groeit hardhoutooibos op de hogere gebieden, die zelden onder water staan. In de huidige situatie is het Colenbranderbos geen echt “oerbos” meer, onder meer doordat er ooit Canadapopulieren zijn aangeplant. Staatsbosbeheer is die nu geleidelijk aan het kappen en “ringen”. Overal staan de staketsels die daarvan het gevolg zijn. De naam Colenbranderbos herinnert aan een vroegere eigenaar, Colenbrander geheten.

 

J) Lobberdense Waard

De totale oppervlakte van de Lobberdense waard is 222 hectare

In de bomen zit een aalscholverkolonie van ongeveer 250 paren, deze broeden hier vanaf half maart samen met de blauwe reiger.

Het ligt in de planning om ook rechts van de weg het gebied te ontzanden.

 

 

"De Kom"

Oud-Zevenaar

 

Op deze website krijgt u een beeld van wie we zijn en wat we doen. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van de site, maar de beste manier om kennis te maken met de buurtvereniging is zelf meedoen. Dus lid worden en mee doen aan de activiteiten. Graag tot ziens!

Adres

Buurtvereniging 'De Kom'

Martinusweg 13

6905 AR Oud-Zevenaar

 

U kunt ons op meerdere manieren bereiken. Kijk hiervoor bij CONTACT

 

Buurtvereniging De Kom werkt aan saamhorigheid binnen de samenleving.

Ons idee is de betrokkenheid bij de buurtbewoners te stimuleren. Wij nemen initiatieven om dit te optimaliseren.

Daarom organiseren wij activiteiten voor jong en oud

 

© 2013 - De Kom - Wepdiezainer -.

"Like" Buurtvereniging 'De Kom' op

Facebook en volg ons op Twitter: