Publicaties

Publicaties

 

Deze tekst werd verstuurd naar Zevenaar Post t.a.v. Marianne Witteveen en/of Erik Klop

 

“DE THEEDOEK HING OVER DE KLOK”

 

Buurtvereniging “De Kom” bestaat 25 jaar

 

 

Oud-Zevenaar…

 

Ik weet nog heel goed dat mijn vader altijd zei: “Bij elke feestavond van de buurtvereniging hing iemand de theedoek over de klok die in de zaal hing, zodat niemand kon zien hoe laat ze naar huis moesten”. Zo luidden de woorden van Theo Hoksbergen, bestuurslid van de Oud-Zevenaarse buurtvereniging”DE KOM”. Reden voor deze uitspraak is het 25-jarig bestaan van eerdergenoemde buurtvereniging. In gesprek met bestuurslid Theo Hoksbergen, oprichter Koos Aaldering, en secretaris Gerrit Wiendels wordt geprobeerd een aantal feiten uit de geschiedenis boven tafel te krijgen.

 

Notulen.

 

Alhoewel de oprichtingsdatum van 21 november 1969 geheel correct is, blijkt van diverse vergaderingen geen notulen (meer) te zijn. Gerrit Wiendels heeft uit archieven gehaald dat men eind ’69 begon met 125 leden. Begunstigers van deze niet officiële club waren woonachtig aan de straten: Dijkweg, Leemkuylweg, Ooysedijk, Kerkweg, Martinusweg, Hofwegen een stukje van de Oud-Zevenaarseweg; kortweg buurtschap De Kom. Deze grensafbakening, die nu nog geldt, werd gekozen om de afstand tot het centraal onderkomen in zaal Van Kempen-Wieleman niet te groot te laten zijn.

Daarnaast waren en zijn er nog andere buurtverenigingen actief. De doelstelling is volgens Gerrit Wiendels nog steeds: “Middels onze club worden de onderlinge contacten in onze buurt onderhouden en versterkt. Daarnaast is er een soort belangenbehartiging en we hebben een sociale taak voor de buurt”. Wat het sociale karakter betreft weet Koos Aaldering zich nog te herinneren dat na een brand bij familie Harmsen aan de Ooysedijk zo’n 20 jaar geleden, de buurtvereniging bijsprong om een nieuw onderkomen in te richten. Diverse mensen van de buurtvereniging knapte het huis van Verheyen op om het gedupeerde gezin met veel kinderen snel een tijdelijke woonvoorziening te geven. Gerrit Wiendels heeft als nieuweling van de Dijkweg destijds ervaren dat door de buurtvereniging gemakkelijker contacten gelegd worden en het in elk geval drempelverlagend werkt voor nieuwe bewoners van De Kom. Aanleiding tot de oprichting van de buurtvereniging is volgens Aaldering een gemeentelijke rioleringsplan in ’68 geweest. De gemeente wilde dit plan uitvoeren ter hoogte van de Martinusweg bij de toenmalige nieuwbouw, waardoor sloten dichtgingen. Mede dank zij de gezamenlijke bemoeienissen van De Kom ging het plan uiteindelijk niet door. De vijf andere oprichters waren: Martin Engelberts, Frits Elferink, Gerrit Hoksbergen, Theo Tomassen en Theo Neyenhuis. Elferink en Hoksbergen zijn inmiddels overleden. Vroeger waren de bijeenkomsten beperkt tot een tweetal gezelligheidsfeestjes; nu wordt de nadruk gelegd op verschillende activiteiten zoals een fietstocht, een wandeling, spelletjesavond, kaartavond, barbecue, bingo, volleybal toernooitje, nieuwjaarsreceptie, kinderactiviteit en een jaarvergadering. Ook gaat een bestuursafvaardiging op ziekenbezoek. Een wens van het huidige dagelijks bestuur bestaande uit: Harrie Godschalk (voorzitter), Gerrit Wiendels secretaris) Marian Reijmer ( penningmeester) alsmede Theo Hoksbergen (activiteitenorganisator) is dat de jongeren zich meer betrokken gaan voelen bij de activiteiten .

 

Kratten bier op autodak.

 

Al pratende met Koos Aaldering, geassisteerd door zijn vrouw, komen steeds meer markante voorvallen van vroeger naar voren. Zo werd vroeger altijd na het feest ergens koffie gedronken en er was iemand die de kratten bier zomaar op zijn autodak zette zonder een imperiaal of iets dergelijks. Iemand anders reed vaak rondjes in de zaal op een fiets. Ook was vroeger de gewoonte dat de rekening na een feestavond betaald werd door alleen de mannen. Vrouwen dronken gratis en mede vanwege het sociale karakter van de club dronken weduwen dus ook gratis.

 

Jubileumprogramma.

 

Op zondag 6 november wordt het jubileum feestelijk gevierd. ’s Morgens is om 09.00 uur in de St. Martinuskerk een H. Mis voor de levende en overleden leden van de buurvereniging. Na de eucharistieviering, om ongeveer 10.30 uur, is in zaal Van Kempen-Wieleman een receptie. Aansluitend aan de receptie is om 11.30 uur een koffietafel voor genodigden. Tijdens de receptie zal een organist voor de muzikale begeleiding zorgen.

 

"De Kom"

Oud-Zevenaar

 

Op deze website krijgt u een beeld van wie we zijn en wat we doen. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van de site, maar de beste manier om kennis te maken met de buurtvereniging is zelf meedoen. Dus lid worden en mee doen aan de activiteiten. Graag tot ziens!

Adres

Buurtvereniging 'De Kom'

Martinusweg 13

6905 AR Oud-Zevenaar

 

U kunt ons op meerdere manieren bereiken. Kijk hiervoor bij CONTACT

 

Buurtvereniging De Kom werkt aan saamhorigheid binnen de samenleving.

Ons idee is de betrokkenheid bij de buurtbewoners te stimuleren. Wij nemen initiatieven om dit te optimaliseren.

Daarom organiseren wij activiteiten voor jong en oud

 

© 2013 - De Kom - Wepdiezainer -.

"Like" Buurtvereniging 'De Kom' op

Facebook en volg ons op Twitter: