Over 'De Kom'

Over De Kom

Buurtvereniging De Kom uit Oud-Zevenaar is opgericht op 21 november 1969. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de sociale contacten en woonplezier binnen de buurt. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: lief- en leed activiteiten, organiseren van evenementen en het behartigen van gemeenschappelijke belangen.

 

 

Welke huizen behoren tot de buurtvereniging

De buurt bestaat uit alle huizen aan de Dijkweg, de Leemkuylweg, Kerkweg, St. Annastraat, Hofweg, Martinusweg, Roosdom en Poelwijkerlaan 14 en 16 de huizen aan de Oud-Zevenaarseweg huisnummers 61 t/m 100 en de Ooysedijk 2 en 4.

 

Woont u in één van bovenstaande straten en bent u nog geen lid van de buurtvereniging, meld je dan snel aan bij één van de bestuursleden of stuur een mailtje naar info@bvdekom.com

 

Straatnamen en paden

Kerkweg.

Het weggedeelte van de Kerkweg tussen de twee dijken bij de kerk in Oud Zevenaar werd vroeger het Tolstraatje genoemd (eind 17de tot begin 19de eeuw)

Bij de herberg aan de oostzijde van de kerk was een zwijgende tol gevestigd.

Er stond een bord met de tekst:”Wie die niet voldoet, verbeurt “sijn lijf en goed”.

In 1695 kostte het repareren van de weg 21 daalder en in 1808 werd er 486,-- gulden geïnd.

 

Leemkuylweg

De weg is genoemd naar de havesathe de Leemkuuyl, de havesathe waarschijnlijk zo genoemd omdat het een goede plaats was voor het winnen van leem voor de baksteenfabricage

 

Dijkweg

Deze straat werd vroeger Holthuizerlijkweg genoemd.

 

Oud Zevenaarseweg

De weg kenmerkt zich door een lage ligging ten opzichte van de omringende terreinen. Er is sprake van een echte lintbebouwing. De Oud Zevenaarseweg en de Slenterweg zijn waarschijnlijk ontstaan langs de oevers van de Aa, om de boot te laten trek¬ken door mens of dier, tegen de stroom op.

Typerend is dat de oude boerderijen met hun achterzijde naar de weg staan gekeerd.

 

Poelwijkerlaan

De Poelwijkerlaan is in 1854 bij de aanleg van de spoorlijn van Arnhem naar Emmerich ontstaan.

Er was regelmatig verschil van mening over de status van de weg: openbaar of particulier.

De weg langs Poelwijk is sinds eeuwen ook een openbaar voetpad.

 

Ooysedijk

De dijk met daarop gelegen weg richting Ooy.

De Ooysedijk, even ten oosten van de Breuly, werd voor 1940 “De Dijk”genoemd.

 

Hofweg

Deze plaats was vroeger een grondstuk van de oude Hoff Gross Poulwick uit 1763.

 

Martinusweg

Genoemd naar Martinus Bisschop van Tours

 

St. Annastraat

Genoemd naar de vrouw van de Heilige Joachim en moeder van de heilige Maagd Maria.

St Anna is schutsvrouwe van de schuttersvereniging van die naam en schutsvrouwe van het St. Annagilde rond Camphuuysen.

 

De Roosdom

Het goed de Roosdom werd al in de 17de eeuw genoemd. In 1710 kocht Markies de Vignoles de Mathena , waartoe ook de Roosdom behoorde. Roosdom d.w.z. hof, plezierhuis, schuur, bongerd, vijver, plantages, schatvrij erg en goed.

 

Tichelpad

Komt van het woord tichel

Tichel is een oude benaming voor baksteen.

 

't Olde Processiepad

Rond het kerkgebouw vindt op de zondag voor St. Jan (24 juni) de jaarlijkse Sacramentsprocessie plaats.

Een eeuwenoude traditie in een prachtige omgeving.

Om de baldakijn lopen de bruidjes, de misdienaars en de vendeliers, particulieren en meerdere schutterijen mee.

Het is een bijzondere gebeurtenis in het Liemerse land.

Geschiedenis

 

De volgende tekst is LETTERLIJK overgenomen uit twee schriftjes met verslagen en notulen vanaf de oprichting.

 

Buurtvereniging De Kom.

Opgericht 21 Nov. 1969.

Het voorlopige bestuur is samengesteld uit de volgende personen; Engelberts, Tomassen, Aaldering, Nieuwenhuis, Elfrink en Hoksbergen. Aantal leden: 125.

Lees verder >>>

Statuten & Reglementen

 

STATUTEN VAN BUURTVERENIGING “DE KOM”

De vereniging heeft de navolgende statuten.

NAAM

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: De Kom en is opgericht 26 november 1969

 

Lees verder >>>

 

Organisatie

 

De organisatie van de buurtvereniging bestaat uit een bestuur en verschillende commissies voor de te organiseren activiteiten. Het dagelijks bestuur bestaat op dit moment uit:

André Godschalk - voorzitter,

Esther Römer - secretaris en

Gerdy Hulshof - penningmeester.

 

 

Lees verder >>>

Notulen

 

 

De notulen (jaarverslagen) van de Algemene Leden Vergadering vanaf 2008. Bedragen en eventuele andere 'gevoelige' informatie zijn hierin weggelaten.

 

Lees verder >>>

"De Kom"

Oud-Zevenaar

 

Op deze website krijgt u een beeld van wie we zijn en wat we doen. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van de site, maar de beste manier om kennis te maken met de buurtvereniging is zelf meedoen. Dus lid worden en mee doen aan de activiteiten. Graag tot ziens!

Adres

Buurtvereniging 'De Kom'

Martinusweg 13

6905 AR Oud-Zevenaar

 

U kunt ons op meerdere manieren bereiken. Kijk hiervoor bij CONTACT

 

Buurtvereniging De Kom werkt aan saamhorigheid binnen de samenleving.

Ons idee is de betrokkenheid bij de buurtbewoners te stimuleren. Wij nemen initiatieven om dit te optimaliseren.

Daarom organiseren wij activiteiten voor jong en oud

 

© 2013 - De Kom - Wepdiezainer -.

"Like" Buurtvereniging 'De Kom' op

Facebook en volg ons op Twitter: