Notulen

Notulen Jaarvergadering

Hieronder staan de notulen (jaarverslagen) van de Algemene Ledenvergaderingen van de afgelopen jaren. Voor deze publicatie zijn sommige details (bijvoorbeeld bedragen) weggelaten.

 

 

 

2016

Verslag Jaarvergadering dd 2 april 2016

 

Bestuursleden aanwezig: Andre Godschalk, Joop Otten, Gerdy Hulshof, Nancy Kluitman en Esther Römer

Agenda:

•Opening

•Vaststellen agendapunten

•Notulen vorige algemene ledenvergadering dd. 21 Maart 2015

•Jaarverslag secretaris

•Financieel verslag penningmeester

- Verslag kascommissie

- Aanstellen nieuw kascommissielid

- Begroting 2016

•Mededelingen

•Bestuursverkiezing. Aftreden en herkiesbaar is Joop Otten en Andre Godschalk

•Rondvraag

•Sluiting

 

 

•Opening

De voorzitter, Andre Godschalk, opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 

•Notulen van de jaarvergadering dd 21 maart 2015

Geen opmerkingen

 

•Jaarverslag secretaris

Esther neemt aan de hand van alle georganiseerde activiteiten het afgelopen door.

 

•Financieel verslag penningmeester

Gerdy heeft een financieel overzicht gemaakt over het jaar 2015

•Kascommissie en Kascontrole

De Kascommissie bestaande uit Marlies Thuis en Hennie Gerritsen hebben de boeken gecontroleerd en deze gedechargeerd.

Hennie Gerritsen is aftredend als kascommissielid en Andre vraagt of een van de aanwezigen haar plaats wil innemen.

 

Stef Lemm geeft zich hiervoor op en zal volgend jaar naast Hennie Gerritsen in de kascommissie plaatsnemen.

 

•Begroting

Andre presenteert de begroting voor het jaar 2016 die door Gerdy is gemaakt.

•Mededelingen

Andre vertelt even iets over de Buurtpreventie en doet nogmaals de mededeling dat de BBQ dit jaar op zaterdag 16 juli is.

 

•Bestuursverkiezing/bestuurswisseling

Aftredend en herkiesbaar zijn Joop Otten en Andre Godschalk

 

•Rondvraag

1.Theo Gerritsen vraagt of wij iets aan het groen afval kunnen doen in de hoek van het schoolplein. Het is niet de bedoeling dat mensen zelf hun tuin afval daar ook neergooien. Andre gaat contact opnemen met Carin Schepers om hier een oplossing voor te vinden.

 

2.Ed Willemsen vraagt of de BBQ dit jaar gelijk valt met de BBQ van Drumfanfare St Anna. Andre zegt dat we dit even uitzoeken.

 

3.Stef Lemm vraagt of wij ook letten op de activiteiten van EMM dat deze niet tegelijk vallen met een activiteit van de buurtvereniging? Andre antwoord dat wij daarop proberen te letten maar dit niet altijd kunnen voorkomen. Meestal zijn wij eerder met onze datums.

 

Sluiting Jaarvergadering

Andre sluit hierbij de jaarvergadering en wenst iedereen een gezellige feestavond.

 

"De Kom"

Oud-Zevenaar

 

Op deze website krijgt u een beeld van wie we zijn en wat we doen. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van de site, maar de beste manier om kennis te maken met de buurtvereniging is zelf meedoen. Dus lid worden en mee doen aan de activiteiten. Graag tot ziens!

Adres

Buurtvereniging 'De Kom'

Martinusweg 13

6905 AR Oud-Zevenaar

 

U kunt ons op meerdere manieren bereiken. Kijk hiervoor bij CONTACT

 

2015

Verslag Jaarvergadering dd 21 maart 2015

 

Bestuursleden aanwezig: Andre Godschalk, Gerdy Hulshof, Nancy Kluitman en Esther Römer. Afwezig: Joop Otten

 

Agenda:

•Opening

•Vaststellen agendapunten

•Notulen vorige algemene ledenvergadering dd. 29 maart 2014

•Jaarverslag secretaris

•Financieel verslag penningmeester

- Verslag kascommissie

- Aanstellen nieuw kascommissielid

- Begroting 2015

•Mededelingen

•Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is Gerdy Hulshof

•Rondvraag

•Sluiting

 

•Opening

De voorzitter, Andre Godschalk, opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 

•Notulen van de jaarvergadering dd 29 maart 2014

Geen opmerkingen

 

•Jaarverslag secretaris

Esther neemt aan de hand van alle georganiseerde activiteiten het afgelopen jaar door.

 

•Financieel verslag penningmeester

Gerdy heeft een financieel overzicht gemaakt over het jaar 2014.

•Kascommissie en Kascontrole

De Kascommissie bestaande uit Wilhelmien ter Heerdt en Hennie Gerritsen hebben de boeken gecontroleerd en deze gedechargeerd.

Wilhelmien ter Heerdt is aftredend als kascommissielid en Andre vraagt of een van de aanwezigen haar plaats wil innemen.

Marlies Thuis geeft zich hiervoor op en zal volgend jaar naast Hennie Gerritsen in de kascommissie plaatsnemen.

 

•Begroting

Andre presenteert de begroting voor het jaar 2015 die door Gerdy is gemaakt.

•Mededelingen

Geen.

 

Bestuursverkiezing/bestuurswisseling

Aftredend en herkiesbaar is Gerdy Hulshof. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

 

•Rondvraag

Geen vragen

 

•Sluiting Jaarvergadering

Andre sluit hierbij de jaarvergadering en wenst iedereen een gezellige feestavond.

 

2014

2013

 

Verslag Jaarvergadering dd 29 maart 2014

 

Alle bestuursleden aanwezig.

 

 

Agenda:

•Opening

•Vaststellen agendapunten

•Notulen vorige algemene ledenvergadering dd. 23 maart 2013

•Jaarverslag secretaris

•Financieel verslag penningmeester

- Verslag kascommissie

- Aanstellen nieuw kascommissielid

- Begroting 2014

•Mededelingen

•Bestuursverkiezing/bestuurswisseling

•Rondvraag

•Sluiting

 

•Opening

De voorzitter, Andre Godschalk, opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 

•Notulen van de jaarvergadering dd 23 maart 2013

Geen opmerkingen

 

•Jaarverslag secretaris

Esther neemt aan de hand van alle georganiseerde activiteiten het afgelopen door.

 

•Financieel verslag penningmeester

Gerdy heeft een financieel overzicht gemaakt over het jaar 2013.

•Kascommissie en Kascontrole

De Kascommissie bestaande uit Harry Godschalk en Wilhelmien ter Heerdt hebben de boeken gecontroleerd en deze gedechargeerd.

Harry Godschalk is aftredend als kascommissielid en Andre vraagt of een van de aanwezigen zijn plaats wil innemen.

 

Hennie Gerritsen geeft zich hiervoor op en zal volgend jaar naast Wilhelmien ter Heerdt in de kascommissie plaatsnemen.

 

•Begroting

Andre presenteert de begroting voor het jaar 2014 die door Gerdy is gemaakt.

•Mededelingen

Andre noemt de leden op die het afgelopen jaar lid geworden zijn.

 

•Bestuursverkiezing/bestuurswisseling

Aftredend en herkiesbaar zijn Jan Nancy Kluitman en Esther Römer.

Jan Hendriksen heeft te kennen gegeven om tussentijds af te willen treden.

Het bestuur stelt voor om hiervoor geen nieuwe kandidaat aan te stellen.

De vergadering is hiermee akkoord.

Joop Otten bedankt Jan Hendriksen voor zijn jarenlange inzet in het bestuur

 

•Rondvraag

Geen vragen

 

•Sluiting Jaarvergadering

Andre sluit hierbij de jaarvergadering en wenst iedereen een gezellige feestavond.

 

Verslag Jaarvergadering dd 23 maart 2013

 

Afwezig met afmelding: Nancy Kluitman

 

Agenda:

•Opening

•Vaststellen agendapunten

•Jaarverslag Secretaris

•Financieel verslag penningmeester

- Kascommissie/Kascontrole

- Aanstellen nieuw Kascommissielid

- Begroting

•Mededelingen

•Bestuursverkiezing/bestuurswisseling

•Statuten en Huishoudelijk Reglement

•Website en social media

•Geplande activiteiten 2013

•Rondvraag

•Sluiting

 

 

•Opening

De vice-voorzitter, Rob Steenvoorden, opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 

•Notulen van de jaarvergadering dd 24 maart 2012

Geen opmerkingen

 

•Jaarverslag Secretaris

Rob geeft een kort verslag van de georganiseerde activiteiten in 2012

 

•Financiën

De penningmeester heeft een financieel overzicht gemaakt over het jaar 2012.

 

•Kascommissie en Kascontrole

De Kascommissie bestaande uit Harry Godschalk en Dorothe Peters heeft de boeken gecontroleerd en deze gedechargeerd.

Dorothe Peters is aftredend als kascommissielid en Joop vraagt of een van de aanwezigen haar plaats wil innemen.

 

Wilhelmien ter Heerdt zal naast Harry Godschalk in de kascommissie plaatsnemen.

 

•Begroting

De penningmeester heeft een begroting gemaakt voor het jaar 2013.

•Mededelingen

Frans Heijneman doet verslag over het jubileumweekend 25 en 26 mei 2013 omdat carnavalsvereniging de Nachtuulen dan 55 jaar bestaan.

 

•Bestuursverkiezing/bestuurswisseling

Aftredend en niet herkiesbaar is Rob Steenvoorden

Aftredend en herkiesbaar is Jan Hendriksen

Als nieuw bestuurslid wordt door het bestuur André Godschalk voorgesteld.

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, zodat André als bestuurslid wordt aangenomen. André heeft tevens te kennen geven het voorzitterschap van Rob te willen overnemen.

Joop heeft het penningmeesterschap over gedaan aan Gerdy Hulshof

 

•Statuten en Huishoudelijk Reglement

André deelt mee dat het bestuur bezig is met het opstellen van Statuten en een Huishoudelijk Reglement voor de Kom.

 

•Website en sociale media

We hebben een eigen website voor de buurtvereniging www.bvdekom.com deze wordt toegelicht tijdens de vergadering.

 

•Activiteiten 2013

31 maart paaseieren zoeken

9 mei fietstocht

11 augustus Barbecue

oktober najaarsactiviteit (datum nog niet bekend)

24 november sinterklaas

 

•Rondvraag

Geen vragen

 

•Sluiting Jaarvergadering

André sluit hierbij de jaarvergadering en wenst iedereen een gezellige feestavond.

 

2012

 

Verslag Jaarvergadering dd 24 maart 2012

 

 

Afwezig met afmelding: Nancy Kluitman en Jan Hendriksen

 

Agenda:

•Opening

•Mededelingen

•Notulen

•Erelid

•Verslag penningmeester en kascommissie

•Begroting 2012

•Benoeming nieuw kascommissielid

•Activiteiten 2012

•Rondvraag.

•Sluiting

 

 

•Opening

De vice-voorzitter, Rob Steenvoorden, opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 

•Mededelingen

Geen

 

•Notulen van de jaarvergadering dd 26 maart 2011

Geen opmerkingen

 

•Financiën

De penningmeester heeft een financieel overzicht gemaakt over het jaar 2011.

 

•Kascommissie en Kascontrole

De Kascommissie bestaande uit Wim ter Heerdt en Dorothe Peters heeft de boeken gecontroleerd en deze gedechargeerd.

Wim ter Heerdt is aftredend als kascommissielid en Rob vraagt of een van de aanwezigen zijn plaats wil innemen.

 

Harry Godschalk zal met Dorothe Peters in de kascommissie plaatsnemen.

 

•Begroting

De penningmeester heeft een begroting gemaakt voor het jaar 2012

•Activiteiten

Op 6 mei aanstaande zal er weer een fietstocht georganiseerd worden en de bedoeling is voor het najaar een smokkel/spooktocht.

 

•Benoeming Erelid

Het Bestuur heeft besloten Harry Godschalk te benoemen als Erelid van buurtvereniging De Kom omdat Harry zich vele jaren heeft ingezet als bestuurslid.

 

•Rondvraag

Geen vragen

 

•Bedankje:

Theo Lemm bedankt iedereen voor het stemmen aangaande de nominatie van de LTO duurzaamheidstrofe

 

•Sluiting Jaarvergadering

Rob sluit hierbij de jaarvergadering en wenst iedereen een gezellige feestavond.

 

2011

 

Verslag Jaarvergadering dd 26 maart 2011

 

 

Afwezig met voorkennis: Gerdy Hulshof en Esther Römer.

 

Agenda:

•Opening

•Mededelingen

•Notulen

•Financiën

•Kascommissie en Kascontrole

•Begroting 2011

•Activiteiten 2011

•Benoeming Erelid

•Rondvraag.

•Sluiting

 

 

•Opening

De vice-voorzitter, Rob Steenvoorden, opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 

•Mededelingen

I.v.m. de schoolvakantie is de barbecue verplaatst van 14 naar 21 augustus 2011.

 

•Notulen van de jaarvergadering dd 27 maart 2010

Geen opmerkingen

 

•Financiën

De penningmeester heeft een financieel overzicht gemaakt over het jaar 2010.

In 2010 heeft de vereniging van de gemeente Zevenaar een subsidie ontvangen voor het organiseren van de “Nacht van de Nacht”. Mede hierdoor heeftde vereniging enige reserves kunnen opbouwen.

 

•Kascommissie en Kascontrole

De Kascommisie bestaande uit Ria Koster en Wim ter Heerdt heeft de boeken gecontroleerd en deze gedechargeerd.

Ria Koster is aftredend als kascommissielid en Rob vraagt of een van de aanwezigen

haar plaats wil innemen.

Dorothé Peters zal met Wim ter Heerdt in de kascommissie plaatsnemen.

 

•Begroting

De penningmeester heeft een begroting gemaakt voor het jaar 2011.

 

•Activiteiten 2011.

Op 22 mei as zal er weer een fietstocht worden georganiseerd, het bestuur staat open voor goede ideeën en men kan suggesties kenbaar maken via het emailadres van de Kom: bvdekom@gmail.com.

 

•Benoeming Erelid

Het Bestuur heeft besloten Carel Molenaar te benoemen als Erelid van buurtvereniging De Kom omdat Carel zich jaren heeft ingezet als bestuurslid, ook steunt hij de vereniging in financieel en materieel opzicht. Ondanks zijn verhuizing naar Oirschot blijft zijn belangstelling onverminderd.

 

•Rondvraag

Geen vragen

 

•Sluiting Jaarvergadering

Rob sluit hierbij de jaarvergadering en wenst iedereen een gezellige feestavond.

 

2010

Notulen van de jaarvergadering gehouden op 27 maart 2010, bij het Centrum in Babberich.

 

1.Opening:

Om 20.15 opent Rob de vergadering en heet iedereen welkom.

 

2.Mededelingen:

-I.v.m. de ziekte van Hilde is binnen het bestuur afgesproken dat Rob tijdelijk de honneurs waarneemt.

 

3.Notulen vorige vergadering van 28 maart 2009.

Er zijn geen op- of aanmerkingen, waarna de notulen, met dank aan de notulist, worden gearresteerd.

 

4.Bestuursleden.

Jeannette Heijneman is aftredend en niet herkiesbaar, maar blijft mede tijdelijk de taken van Hilde waarnemen. Voor de functie van Jeannette stelt het bestuur Esther Römer voor.

De vergadering gaar hiermee akkoord.

 

5.Verslag penningmeester en kascommissie

De kascommissie, bestaande uit Hennie Gerritsen en Ria Koster, heeft de kas en alle kasstukken op 4februari j.l. gecontroleerd en in orde bevonden. Daarop verleent de vergadering de penningmeester, met dank, decharge voor het beheer over het boekjaar 2009.

 

6.Begroting 2010.

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting van 2010. Dhr. Th. Nieuwenhuis. vraagt of er ook een bedrag gereserveerd wordt voor het volgende lustrum. Joop antwoordt dat in de begroting geen bedrag is gereserveerd, maar het een goed idee is om daar het volgende jaar al rekening mee te houden.

7.Benoeming kascommissie lid.

De kascommissie voor 2010 zal bestaan uit Ria Koster en Wim ter Heerdt.

 

8.Activiteiten 2010

Deze staan in het verenigingsblad vermeld fietstocht wordt gehouden op Hemelvaartsdag 13 mei en zal met een ontbijtje op het schoolplein beginnen. Op 23 oktober zal een najaarsactiviteit georganiseerd worden. Ideeën zijn welkom.

 

9.Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

10.Sluiting

Om 20.30 uur wordt de vergadering afgesloten en wenst Rob iedereen een gezellige avond.

 

2009

Notulen van de jaarvergadering gehouden op 28 maart 2009

Bij het Centrum in Babberich.

 

1.Opening:

Om 20.15 opent Hilde de vergadering en heet iedereen welkom.

 

2.Mededelingen:

-I.v.m. het Schuttersfeest van Oud Zevenaar is de barbecue verplaatst naar 13 september;

-Er wordt op 21 november een jubileumfeest georganiseerd door de feestcommissie;

-Op Eerste Paasdag organiseren wij een activiteit die bestaat uit het eieren zoeken door kinderen met een paashaas en bij gunstige weeromstandigheden een paasvuur. Dit zal plaatsvinden rondom de boerderij van Theo en Ester Nieuwenhuis.

-Hilde bedankt Jacqueline en Rob voor het maken van het verenigingsblad en Carel die voor de vermenigvuldiging heeft gezorgd.

 

3.Notulen vorige vergadering van 29 maart 2008.

Er zijn geen op- of aanmerkingen, waarna de notulen, met dank aan de notulist, worden gearresteerd.

 

4.Bestuursleden.

Gonnie van Zelst is aftredend en niet herkiesbaar.

Hilde bedankt Gonnie voor haar bewezen diensten gedurende haar bestuursperiode en overhandigd haar een bos bloemen.

 

5.Verslag penningmeester en kascommissie

De kascommissie, bestaande uit Hennie Gerritsen en Ad Koster, heeft de kas en alle kasstukken op 19 februari j.l. gecontroleerd en in orde bevonden. Daarop verleent de vergadering de penningmeester, met dank, decharge voor het beheer over het boekjaar 2008.

 

6.Begroting 2009

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting van 2009. Dhr. H. Godschalk vraagt of het bedrag van de nieuwjaarsreceptie voor 2010 betreft. Joop antwoordt dat de begroting over het kalenderjaar 2009 gaat en dat dit bedrag al is uitgeven.

 

7.Benoeming kascommissie lid.

De kascommissie voor 2009 zal bestaan uit Hennie Gerritsen en Ria Koster.

 

8.Activiteiten 2009

Deze staan in het verenigingsblad vermeld en in het kader van het veertig jarig jubileum zal bij elk evenement iets leuks worden georganiseerd.

 

9.Rondvraag

Jacqueline: Vraagt of de bestuursfunctie van Gonnie wordt ingevuld. Hilde antwoordt dat het bestuur heeft besloten vooralsnog geen invulling te geven aan deze vacature.

Gerdy: Vraagt of de sponsoren die geen lid zijn van de buurtvereniging ook een uitnodiging krijgen voor de feestavond. Joop deelt mede dat ook zij een uitnodiging krijgen.

 

10.Sluiting

Om 20.45 uur wordt de vergadering afgesloten en wenst Hilde iedereen een gezellige avond.

 

2008

Notulen jaarvergadering 29 maart 2008.

Bij het Centrum in Babberich.

 

 

1.Opening : Om 20.15 uur opent Hilde de vergadering.

 

2.Mededelingen: We bestaan volgend jaar 40 jaar en willen een feestcomissie op richten. Ad en Carel willen hier wel in plaats nemen.

 

3.Notulen vorige vergadering 31.03.2007: Er zijn geen opmerkingen over de notulen van vorig jaar.

 

4.Bestuursleden: Joop Otten en Rob Steenvoorden zijn aftredend. Beiden hebben kenbaar gemaakt herkiesbaar te zijn. Dit is aangenomen.

 

5.Verslag penningmeester en kascommissie: De kascommissie bestaande uit Dhr. Ad Koster heeft de kas voor accoord bevonden met de complimenten aan Joop.

 

6.Benoeming lid kascommissie : Voor het nieuwe jaar zal de kascommissie bestaan uit Mevr. Gerritsen.

 

7.Activiteiten 2008: Deze staan in het nieuwe clubblad vermeld dat in januari is rondgebracht en minimaal 1x per jaar zal verschijnen. Het emailadres van Rob zal in het clubblad vermeld worden zodat men suggesties door kan mailen voor het clubblad.De barbecue zal een week opgeschoven worden naar 17 augustus 2008 maar hierover krijgt men nog een bericht.

 

8.Rondvraag : Er zijn geen vragen.

 

9.Sluiting: Om 20.45 uur wordt de vergadering afgesloten. Hilde wenst iedereen een gezellige avond toe.

 

Buurtvereniging De Kom werkt aan saamhorigheid binnen de samenleving.

Ons idee is de betrokkenheid bij de buurtbewoners te stimuleren. Wij nemen initiatieven om dit te optimaliseren.

Daarom organiseren wij activiteiten voor jong en oud

 

© 2013 - De Kom - Wepdiezainer -.

"Like" Buurtvereniging 'De Kom' op

Facebook en volg ons op Twitter: